Kulturní portál.cz

Pokyny pořadatele

 1. Představení Letní scény Harfa se konají na střeše OC Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15a, Praha 9 (vedle O2 arény). Divadelní představení začínají ve 20.00 hod.
 2. Vstup do areálu je umožněn 30 minut před začátkem představení, pokud pořadatel neurčí jinak. Stanovení pořadí, ve kterém budou zákazníci při vstupu odbavováni je plně v kompetenci pořadatele.
 3. Celé hlediště je číslované. Sedadla v první cenové kategorii (1.-4. řada) jsou opatřena podsedákem a dekou pro případ chladnějšího počasí. Diváci v ostatních cenových kategoriích si mohou deku a podsedák zapůjčit za vratnou zálohu ve výši 100 Kč/ks.
 4. V případě deštivého počasí podsedáky ani deky nepůjčujeme, ani jimi nevybavujeme sedadla v předních řadách.
 5. Představení se konají i za nepříznivého počasí. V případě deště máme pro diváky připraveny pláštěnky.
 6. Představení se nikdy neruší předem. Informace o konání produkce při velmi nepříznivém počasí obdrží diváci přímo na místě konání. Vzhledem k velmi nepříznivému počasí si pořadatel vyhrazuje právo odložit začátek představení (max. o 30 minut). O přerušení či zrušení představení rozhoduje výhradně pořadatel na místě.
 7. V případě, že se představení z důvodu velmi nepříznivého počasí nedohraje do konce a je-li odehráno min. 30 minut, vstupné se nevrací.
 8. Předprodej vstupenek na Letní scénu Harfa zajišťuje Kulturní portál.cz, s.r.o., provozní doba: po-čt: 10:00-16:00, Tel.: +420 222 984 272, on-line objednávky: www.letniscenaharfa.cz. Vstupenky jsou též k dostání na info stánku Galerie Harfa (vchod od metra Českomoravská) a v prodejních sítích Ticket Portal a GoOut.
 9. Parkování v podzemních garážích je pro všechny návštěvníky Letní scény Harfa ZDARMA. Bezplatné parkování je v podzemních garážích standartně zdarma na 2 hodiny. V případě, kdy přijedete na představení autem, požádejte prosím náš hledištní personál o kupon, jehož pomocí si prodloužíte bezplatné parkování. Výjezd z podzemních garáží je možný do 23.30 hod.
 10. Pokladna Letní scény je otevřena v den konání hodinu před začátkem představení.
 11. Zakoupené vstupenky se nevracejí ani nevyměňují na jiný termín.
 12. V případě zrušení akce je nutné vstupenky vrátit v místě zakoupení nejpozději do 14 dnů od plánovaného data konání akce. Náhrada jiných nákladů (doprava, ubytování apod.) se neposkytuje.
 13. Provozovatelem Letní scény Harfa je Kulturní portál.cz, s.r.o., Hlavní 251, 250 85 Bašť, IČ: 28507061, DIČ: CZ28507061.
 14. Aktuální pokyny pro návštěvníky letních akcí